پروژه مجتمع مسکونی تعاونی کارکنان شهرداری منطقه 22

– پروژه مسکونی 180 واحدی (تهران، وردآورد)
– اجرای اسکلت بتنی با سیستم دال یکطرفه و دیوار برشی
– متراژ 12000 مترمربع دال و 2000 مترمربع دیوار برشی دوطرفه
– شروع پروژه :   بهار سال 1400